22 Nov

BM Tech join Index Rally Asean Party 2014

BM Tech Co., Ltd. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศลของ Index Living Mall จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่เมืองโคราช เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557